Om oss

Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund bildades 1972 och har som huvudsakligt uppdrag att förbättra villkoren för fotografer med litterär verksamhet och att stärka fotobokens ställning.

Om oss

Foto: Hendrik Zeitler

I Fotoförfattarnas uppdrag ingår att bevaka utvecklingen av fotoboksutgivningen, vara rådgivande i upphovsrättsfrågor, delta i förhandlingar om biblioteksersättningen, ta fram förslag på representanter till olika referensgrupper. Vi finns också representerade i författarfondens styrelse och i styrelsen för Svensk Bokkonst. Fotoförfattarna utvecklar och stärker nätverk för fotoförfattare genom informationsträffar runt om i landet dit alla är välkomna.

Fotoförfattarnas mål är att öka intresset för fotoboken och förbättra villkoren för svenska fotografer med litterär verksamhet.

Fotoförfattarna på Facebook.