Om oss

Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers förbund bildades 1972 och har som huvudsakligt uppdrag att förbättra villkoren för fotoboksproducerande fotografer och att stärka fotobokens ställning.

Om oss Fotoboksmarknad under Fotoboksdagen 2019. Foto: Hendrik Zeitler

Fotoboksmarknad under Fotoboksdagen 2019. Foto: Hendrik Zeitler

I Fotoförfattarnas uppdrag ingår att bevaka utvecklingen av fotoboksutgivningen, vara rådgivande i upphovsrättsfrågor, delta i förhandlingar om biblioteksersättningen, ta fram förslag på representanter till olika referensgrupper. Vi finns också representerade i författarfondens styrelse och i styrelsen för Svensk Bokkonst. Fotoförfattarna utvecklar och stärker nätverk för fotoförfattare genom informationsträffar runt om i landet dit alla är välkomna.

Fotoförfattarnas mål är att öka intresset för Fotoboken och förbättra villkoren för svenska bokproducerande fotografer.

Fotoförfattarna på Facebook.