Om oss

Fotoförfattarna verkar för att stärka den fotografiska litteraturens ställning, samt för att stödja fotografer, både inom och utom förbundet, som ägnar sig åt bokutgivning.

Om oss Foto: Hendrik Zeitler

Fotoboksmarknad under Fotoboksdagen 2019.

Årligen arrangerar vi utdelningen av Svenska Fotobokspriset där vinnaren och de nominerade erhåller stipendier. Under året fördelar vi även fem vistelsestipendier till Kavalla i Grekland. 

I Fotoförfattarnas uppdrag ingår att bevaka utvecklingen av fotoboksutgivningen, vara rådgivande i upphovsrättsfrågor, delta i förhandlingar om biblioteksersättningen, ta fram förslag på representanter till olika referensgrupper. I samarbete med bibliotek, festivaler, mässor och andra organisationer är vi delaktiga i att forma program, arrangera föreläsningar och visa utställningar av de inlämnade och prisade böckerna till Svenska Fotobokspriset. 

Vi utvecklar och stärker nätverk för fotoförfattare genom informationsträffar runt om i landet dit alla är välkomna. Fotoförfattarnas mål är att öka intresset för Fotoboken och de svenska bokproducerande fotograferna.