Om oss

Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund bildades 1972 för att ge fotoboksproducerande fotografer större möjligheter att tillvarata sina intressen. Vi verkar för att stärka den fotografiska litteraturens ställning, samt för att stödja fotografer, både inom och utom förbundet, som ägnar sig åt bokutgivning.

Om oss Foto: Stina Stjernkvist

Foto: Stina Stjernkvist

Årligen arrangerar Fotoförfattarna Svenska Fotobokspriset som instiftade 1996 där vinnaren och de nominerade erhåller stipendier. Under året fördelar vi även sex vistelsestipendier till Kavalla i Grekland.

I sektionens uppdrag ingår att bevaka utvecklingen av fotoboksutgivningen, vara rådgivande i upphovsrättsfrågor, delta i förhandlingar om biblioteksersättningen, ta fram förslag på representanter till olika referensgrupper. Vi finns också representerade i författarfondens styrelse och i styrelsen för Svensk Bokkonst. I samarbete med bibliotek, festivaler, mässor och andra organisationer är vi delaktiga i att forma program, arrangera föreläsningar och visa utställningar av de inlämnade och prisade böckerna till Svenska Fotobokspriset. Fotoförfattarna utvecklar och stärker nätverk för fotoförfattare genom informationsträffar runt om i landet dit alla är välkomna.

Fotoförfattarnas mål är att öka intresset för Fotoboken och förbättra villkoren för svenska bokproducerande fotografer.

Fotoförfattarna på Facebook.