Yrkesundersökningen 2024

Yrkesverksamma inom fotografi befinner sig i en omtumlande tid och går mot en oviss framtid. Det visar vår yrkesundersökning genomförd under våren 2024.  

Yrkesundersökningen 2024

Foto: Klara G

Rapporten ”Fotografi i en ny brytningstid – en yrkesundersökning” har kartlagt de utmaningar och möjligheter som yrkesfotografer befinner sig i och står inför. Till grund ligger en stor nationell enkätundersökning som har besvarats av yrkesverksamma inom fotografi, sex rundabordssamtal som arrangerats runt om i landet, men också intervjuer med en bredd av bildköpare, utbildningar och institutioner inom branschen. Rapporten berör områden som den tekniska utvecklingen, juridiska frågor, affärsmodeller och framtidsutsikter. 

I rapporten framkommer ett antal anmärkningsvärda uppgifter: 

  • 70% ser generativ AI som ett hot men 60% använder redan idag AI för bildbehandling 
  • 37% upplever press från sina uppdragsgivare att släppa på rättigheterna 
  • 35% har erfarenheter av att processa bildstöld och/eller olovlig användning 
  • 60% kan bara fakturera motsvarande tre av fem dagar i en arbetsvecka 
  • 50% uppger att omsättningen har minskat jämfört med tiden före pandemin
  • 88% trivs trots allt bra eller mycket bra med sin arbetssituation  

Rapporten är författad av Eric Sjöström:   

– Det finns stora utmaningar inom alla områden som vi har undersökt. Det som sticker ut extra är förstås ovissheten kring vad AI kommer att innebära och hur fotografers vill och ska förhålla sig till det. Anmärkningsvärt är också den ganska dystra framtidstron som råder inom kåren samtidigt som behovet av bilder aldrig har varit större.  

Svenska Fotografers Förbunds avgående ordförande, Paulina Holmgren, kommentarer rapporten så här:  

– Vi vet att det finns en hel del utmaningar då både lågkonjunktur och en snabb utveckling av teknik och framför allt generativ AI kommer förändra spelplanen för oss alla. Men jag hoppas att vår yrkeskår fortsätter vara nyfiken och inte rädd för förändringar. För precis som Eric Sjöström konstaterar så har behovet av bilder har aldrig varit större. 

Rapporten är författad på uppdrag av Svenska Fotografers Förbund av Eric Sjöström som har mångårig erfarenhet av att leda undersökningar och utredningar inom kulturområdet. 

Rapporten finns att ladda ner här. 

För ytterligare information, kontakta gärna:   

Nyheter