Fotoförfattarna | 17 Nov 2017 | SFF

Sök stipendium till Grekland

Fotoförfattarsektionen inom SFF delar årligen ut fem stipendier till Kavalla i Grekland. Fyra av dem riktar sig till medlemmar som givit ut bok/böcker som finns på folk-/skolbibliotek. Det femte stipendiet kan sökas av alla SFF-medlemmar.

Sök stipendium till Grekland Foto: Eva Lie


Foto: Eva Lie, stipendiat 2017

Stipendiet består av två eller fyra veckors vistelse i Atheninstitutets gästhem samt 4000 kr respektive 6000 kr för resa/uppehälle. Jury består av Fotoförfattarsektionens styrelse.

Fotograferna Märtha Thisner, Eva Lie, Rebecka Uhlin, David Magnusson och Eva-Teréz Gölin fick stipendier 2017.