Bästa fotobok 1996

Anders Petersen vann Bästa fotobok 1996 med sin bok ”Ingen har sett allt” (Legus)

Bästa fotobok 1996

Juryns motivering:

Petersens starka, svärtade bilder uttrycker tillstånd, på samma sätt som tät poesi kan göra. De äger både råhet och ömsinthet; nakenhet men samtidigt respekt inför människors (människans) livsgåta. Helt utan spekulation och sentimentalitet, med djup, integritet och konstnärlig särprägel, för de betraktaren bortom gränser. Dessutom lyfter själva boken, med sin rena formgivning, sin uppdelning av text och bilder och sitt ”fotografitrogna” triplextryck fram materialets innebörd med den direkthet och det allvar som bilderna förtjänar. Boken är till alla delar ett exempel på känslig, omsorgsfull och genomtänkt samverkan.

1996 års fem nonimerade böcker:

Den barnlösa byn – Anders Alm (Glesbygdsverket)
Stockholm Blues – Micke Berg (Journal)
Söndagsfotografen – Gösta Spång (Nordiska Museet)
Ingen har sett allt – Anders Petersen (Legus)
På insidan av allvaret – Thomas Wågström (Legus) 

Årets jury:

Inger Edelfeldt
Lotta Külhorn
Håkan Pienowski
Po Tidholm 

1996-2006 gick tävlingen under namnet Bästa fotobok.

Svenska Fotobokspriset instiftades 1996 av Fotoförfattarsektionen inom Svenska Fotografers förbund för att uppmärksamma och stimulera kvalitativ fotoboksutgivning.