Svenska Fotobokspriset 2021

Här anmäler du din bok till Svenska Fotobokspriset 2021. Sista anmälningsdag är 15 december 2020.

 

Svenska Fotobokspriset 2021

2021 kommer juryn att utse tre vinnare som vardera får ett stipendium på 40.000 kronor.

Vem kan söka priset?
• Svenska medborgare eller den som är folkbokförd i Sverige.
• Den vars bok är utgiven under 2019 eller 2020 och ej blivit nominerad tidigare.
• Den vars bok är tryckt i minst 100 exemplar och försedd med ISBN-nummer.
• Den som levererat pliktexemplar av sin bok till de sju svenska referensbiblioteken. Läs mer om pliktexemplar här.
• Priserna ges endast till nu levande fotografer.
• Styrelseledamot i Fotoförfattarna eller jurymedlem får inte söka priserna, men kan lämna in bidrag utom tävlan.

Se fullständiga regler och kriterier här (länk till PDF).

Inlämning av bok:
Posta din bok (spårbart) senast 15 december till:

Svenska Fotobokspriset 2021
c/o Annika Thörn Legzdins
Pettersbergsvägen 82
129 40 Hägersten

Vi har tagit bort möjligheten att lämna in boken till SFFs kansli då vi under rådande omständigheter inte är på plats. Vi ser därför att du postar din bok till adressen ovan. 

Om du vinner ska du skicka in ytterligare sex exemplar av boken för marknadsföring. 

Läs mer om Svenska Fotobokspriset 2021