Svenska Fotobokspriset 2022

Här kan du se kriterierna till Svenska Fotobokspriset. 

 

Svenska Fotobokspriset 2022

Ansökan öppnar i september 2021.

Vem kan söka priset?
• Svenska medborgare eller den som är folkbokförd i Sverige.
• Den vars bok är utgiven under 2020 eller 2021 och ej blivit nominerad tidigare.
• Den vars bok är tryckt i minst 100 exemplar och försedd med ISBN-nummer.
• Den som levererat pliktexemplar av sin bok till de sju svenska referensbiblioteken. Läs mer om pliktexemplar här.
• Priserna ges endast till nu levande fotografer.
• Styrelseledamot i Fotoförfattarna eller jurymedlem får inte söka priserna, men kan lämna in bidrag utom tävlan.

Se fullständiga regler och kriterier här (länk till PDF).

Läs mer om Svenska Fotobokspriset