Svenska Fotobokspriset 2022

Ansökan är öppen 15 september – 15 december 2021 på denna sida. Här nedan kan du se kriterier och anmälan. 

 

Svenska Fotobokspriset 2022

Vem kan söka priset?
• Svenska medborgare eller den som är folkbokförd i Sverige.
• Den vars bok är utgiven under 2020 eller 2021 och ej blivit nominerad tidigare.
• Den vars bok är tryckt i minst 100 exemplar och försedd med ISBN-nummer.
• Den som levererat pliktexemplar av sin bok till de sju svenska referensbiblioteken. Läs mer om pliktexemplar här.
• Priset ges endast till nu levande fotografer.
• Styrelseledamot i Fotoförfattarna eller jurymedlem får inte söka priset, men kan lämna in bidrag utom tävlan.

Inlämning av bok:
Posta ett exemplar av din bok till oss så den är framme senast 15 december 2021. OBS: du behöver skicka försändelsen som spårbar. Använd PostNord Skicka Lätt eller Skicka Direkt. 
Adress:
Annika Thörn Legzdins
Att: Fotobokspriset 2022
Pettersbergsvägen 82
129 40 Hägersten
Mail: annika@legzdins.se

Anmälan: 
Inlämning kostar 200 kr för dig som inte är medlem i Fotoförfattarna. Är du medlem i SFF men inte Fotoförfattarna kan du gå med i Fotoförfattarna, det kostar 170kr och du får då gratis inlämning. Mer information om detta finns i anmälningsformuläret.

Se fullständiga regler och kriterier här (länk till PDF).

Har du frågor? Maila till sff@sfoto.se