Annonspolicy

Annonser som införs i F ska inte strida mot tidningens annonspolicy. Policyn är ett levande dokument, som diskuteras inför varje publicering. Ansvarig utgivare granskar varje annons i förväg. Det händer att tveksamma annonser stoppas eller nekas plats. Annonspolicyn gäller för samtliga kanaler där tidningen är synlig.