Prenumerera / köp

Prenumerera / köp

Fotografisk Tidskrift har funnits sedan 1888 men är i högsta grad ett magasin mitt i samtiden. Det är en medlemstidning för Sveriges Fotografers Förbund, SFF och har cirka 2000 prenumeranter. För medlemmar i Svenska Fotografers Förbund är den gratis.

Tidningen kommer ut med fyra nummer per år. En helårsprenumeration (4 nr) kostar 450 kronor/helår i Sverige och 550 kronor/helår utanför Sverige.

Fotografisk Tidskrift — chefredaktör och ansvarig utgivare Jenny Morelli – redaktionen@sfoto.se

Ansökan

 • Är du student fyller du i ditt personnummer här
 • Om du inte har en hemsida som visar ditt arbete så kan du behöva att komplettera din ansökan med material som visar att du är yrkesverksam.
  Vid återinträde i förbundet behöver du enbart fylla fälten ovan i ansökan.
  Vad kostar det? 1920 kr + moms i serviceavgift för egna företagare (avdragsgill) Cirka 200 kronor/månaden 1000 kr + moms för anställd fotograf (avdragsgill för arbetsgivare) Cirka 100 kronor/månaden 500 kr + moms för studerande/assistent på skola eller praktikplats. Cirka 50 kronor/månaden Medlemskap hos Fotoförfattarna: 170 kr per år.
 • Som referensperson godkänner vi någon av dina uppdragsgivare/agent/bildbyrå, annan fotograf som är medlem i SFF, gallerist som visat dina bilder. Om du är anställd skriver du arbetsgivares namn och mailadress. Om du är student skriver du din lärares namn och mailadress.
 • Ange namnet på din skola eller, om du är assistent, din tidsbegränsade praktikplats.
 • Är du studerande - ange ovan vilken linje/program du följer.
 • När startade du utbildningen / praktiken och när beräknar du vara klar?
  Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning och att förbundet har rätt att för min räkning teckna avtal om överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt.
  Jag godkänner att mina personuppgifter vidarebefordras till Gefvert så att de kan kontakta mig angående deras försäkringar för dig som SFF-medlem.

Köp lösnummer

På dessa ställen kan du hitta Fotografisk Tidskrift. Säljer ni F utan att synas med på listan nedan? Maila: redaktionen@sfoto.se

 • Lunds Konsthall, Mårtenstorget 3, Lund
 • Hedengrens Bokhandel, Stureplan 4, Stockholm
 • Tidskriftsbutiken Malmö,
 • S Förstadsgatan 18, Malmö
 • Press Stop Söder, Götgatan 31, Stockholm
 • Konstcentrum, Kungsbäcksvägen 32, Gävle
 • Spättans antikvariat, Andra Långgatan 49, Göteborg
 • Alma Löv Museum, Smedsby 108, Östra Ämtervik
 • Direkten Sunne, Järnvägsgatan 17, Sunne
 • Uppsala Konstmuseum, Slottet ingång E
 • Nätverkstan Kulturtidskrifter, Heurlins plats 1B, Göteborg
 • Antikvariat Bode Carlshamn, Ronnebygatan 15, Karlshamn
 • Malmö Konsthall, S:t Johannesgatan 7, Malmö