abcdefefhsi
Fråga juristen | 10 Dec 2023 | Pia Janné

Arkitekturfoto- vem bestämmer?

Fråga

Hej! Jag plåtade ett hus för en arkitektbyrå, utomhus och inne. Nu vill inte ägarna att bilderna ska publiceras. Vad gäller? Är det någon skillnad på utomhus och inomhus? Klara

Svar

Om inget särskilt är reglerat i avtalet mellan dig och uppdragsgivaren så beror svaret på vad bilderna föreställer. Du har uppenbarligen redan fått tillåtelse att fotografera. Det är husägaren som bestämmer ifall du får fotografera på dennes mark, i eller utanför huset. Byggnader får dock fritt avbildas från offentlig plats. Ifall upphovsrättsligt skyddade bruksföremål, konst eller fotografier förekommer i bakgrunden eller ingår som en oväsentlig del av bilden får bilden publiceras utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Annars behövs tillstånd från rättighetsinnehavarna. I upphovsrättslagen från 1956 tar man inte upp digitalt förfogande så det är inte helt klart vad som gäller. Eftersom inskränkningar i upphovsrätten ska tolkas restriktivt så rekommenderas att inhämta tillstånd för digital publicering av byggnader med verkshöjd där upphovsrätten fortfarande gäller (sjuttio år från upphovspersonens död).