Fråga juristen | 2 April 2013 | Thomas Riesler

Behöver jag modellrelease på mässa?

Fråga

Hej! Jag fick ett uppdrag att fotografera under temat ”Möten mellan människor” på en mässa. Bilderna kommer att användas på min uppdragsgivares hemsida och på informationsfoldrar från denne. Måste jag ha godkännande av varje person som medverkar på bilden? Eller räcker det med att det står på lättläsliga skyltar att ”fotografering sker under dagen” och att ”man ska säga till om man inte vill förekomma på bild” för att godkännande kan anses gjort? /Jasmina

Svar

Svar: Det krävs ett uttryckligt samtycke av de personer som förekommer på de bilder som kommer att användas i reklamsammanhang eller på webben. Lagen om namn och bild i reklam och PUL uppställer dessa krav. Jag inser dock att det ur ett praktiskt perspektiv kan vara svårt att hinna med att fotografera och sedan sätta en modellrelease i handen på varje person på bild som eventuellt kommer att användas i dessa sammanhang. Det dock alltid så att du kan ta bilderna, men utgångspunkten är att det är upp till uppdragsgivaren att ordna tillstånd för användningen av fotografierna. Detta bör du vara tydlig med inför din uppdragsgivare. Tyvärr kan man inte komma runt det uttryckliga medgivandet genom att anbringa tydliga skyltar. Det kan finnas människor som inte talar språket som skylten är skriven på, inte är myndiga (i dessa fall krävs även deras vårdnadshavares tillstånd!) eller av annan anledning inte har eller haft möjlighet att ta del av skyltarna innan fotografiet tagits och använts. Och dessutom finns som sagt lagkravet på uttryckligt samtycke.