Fråga juristen | 23 Mars 2020 | SFF

Behöver man rättigheter för möbler?

Fråga

Hej! Om man fotar material till en annonskampanj som ska visas i Sverige, hur fungerar det med rättigheter för rekvisita i bilderna? Kan man ha med möbler som kan härledas till en specifik designer, till exempel en Y-stol eller en Kartell-lampa? /Christian

Svar

Den typ av möbler du beskriver uppnår ofta verkshöjd, och kan därför vara upphovsrättsskyddade som brukskonst. Då kan det behövas tillstånd för att få publicera en bild på möbeln i fråga. Det avgörande för om det behövs tillstånd för publicering av bilderna i kampanjen är om föremålen är framträdande i bilden eller inte. Om möbeln till exempel finns i bakgrunden eller annars ingår som en oväsentlig del i bilden behövs inget tillstånd. Något som kan tala för att ett föremål inte är en oväsentlig del av bilden (och att tillstånd därmed krävs) är om föremålet väljs med omsorg för att synas på ett passande sätt i ett visst sammanhang. En individuell prövning måste dock göras i varje enskilt fall.