Fråga juristen | 1 Nov 2011 | Niklas Briselius

Beställda porträttbilder: använda i annons?

Fråga

Hej! Jag har under flera år fotograferat porträtt på privatpersoner i min ateljé. För ett halvår sedan blev jag uppringd av ett brudpar. De var fly förbannade över att jag hade använt en av bilderna på dem i en annons för mitt företag. Under alla år jag har fotograferat har jag aldrig varit med om att någon har invänt mot min användning av bilderna på det sättet! Det är ju jag som är fotograf och då borde jag kunna få använda bilderna jag har tagit som jag vill. Eller? /Per

Svar

Svar: Hej Per! Tyvärr, de har rätt. Beställda porträttbilder kräver alltid beställarens samtycke för att få användas. Med beställda porträttbilder avses bilder som tas av privatpersoner som själva har vänt sig till fotografen för fotografering. Anledningen till den här regeln är skyddet för den personliga integriteten. Tillsammans med lagen om namn och bild i reklam, som reglerar samtycke för bilder i reklam, och personuppgiftslagen, som reglerar användning av bilder som personuppgifter i digitala sammanhang, ska privatpersoner kunna känna sig säkra på att bilder av dem inte kan förekomma i ett sådant sammanhang utan att deras samtycke har inhämtats. Du måste alltså komma överens med beställaren om att du får använda bilderna på exempelvis din hemsida eller i din marknadsföring. Å andra sidan krävs ditt tillstånd som fotograf och upphovsman för att brudparet själva ska få använda bilderna! Det är inte ovanligt att brudparet skickar in bild till dagstidningens familjesidor för publicering och just en sådan användning kräver alltså ditt tillstånd som fotograf och med din upphovsrätt till bilden. Det hela kan lösas på ett enkelt sätt genom att du regelmässigt överenskommer skriftligt med dina kunder om en sådan ömsesidig användning av bilderna som tas.