Fråga juristen | 7 Sept 2010 | SFF

Bilder vid föreläsningar och pressbilder

Fråga

Hej Jag ska föreläsa på några skolor och skulle vilja använda mig av andra fotografers bilder och visa eleverna via projektorn. Behöver jag inhämta fotografernas samtycke för det?

Svar

Svar:
Om du ska framföra en bild vid en föreläsning via en projektor är det möjligt att göra det utan att tillfråga aktuell fotograf om det handlar om en föreläsning för en sluten krets, dvs i ett sammanhang som inte är offentligt. En föreläsning i ett klassrum för elever i en viss kurs räknas vanligtvis som en sluten krets.

Om det handlar om ett föreläsningstillfälle som är offentligt, t.ex öppen föreläsning i skolans aula för elever och andra kan det vara tillåtet utan samtycke om det faller inom upphovsrättslagens definition av undervisning, varmed avses undervisning i organiserade former; såväl sedvanlig undervisning på alla nivåer, som distansundervisning, studiecirkelverksamhet och liknande. Det är dock enbart tillåtet att framföra stillbild inte filmverk eller sceniska verk enligt undantaget.