Fråga juristen | 25 Aug 2022 | Thomas Riesler

Dela på Facebook?

Fråga

Är det tillåtet att vidarebefordra fotografier som jag publicerat på Facebook som visar en demonstration mot Nato? /Eric

Svar

Om du har rätten till bilderna/filmerna som du delat och har exempelvis ett journalistiskt syfte med användningen och inte är näringsidkare är sannolikheten hög att din delning är laglig. När det gäller andras tillgängliggörande av detta material svarar de själva (precis som alla användare inklusive du själv) för att de har de tillstånd som krävs för att den avsedda användningen ska vara laglig.