Fråga juristen | 10 Dec 2018 | Thomas Riesler

Får de photoshoppa min bild?

Fråga

Hej! En teater beställde en bild av 10 personer i en teatergrupp, endast 8 dök upp och jag fotograferade dessa. Teatern samarbetade med en annan teater som teatergruppen senare skulle turnera med. Den andra teatern får min bild av mig men låter även en annan fotograf ta en bild på de resterande två medlemmarna i gruppen och ”photoshoppar” in denna i min bild. Är detta ok? /Aho

Svar

Svar: Nej, det är en otillåten ändring av din bild. Den andra fotografen har upphovsrätt till bilden i denna nya gestalt (10 pers) men får inte förfoga över den i strid med din upphovsrätt. Om den andra teatern använder bilden i detta nya skick så begår även de intrång i din upphovsrätt. Detta gäller om inte annat avtalats mellan dig och de inblandade parterna.