Fråga juristen | 4 Mars 2024 | Astrid Nymansson

Får jag upphovsrätt när jag skapar med AI?

Fråga

Hej! Får jag upphovsrätt till en bild jag skapat med AI? /Sumo

Svar

Svar: Upphovsrätten förutsätter en mänsklig skapare och ett originellt uttryck. För originalitet krävs att skaparens fria och kreativa val kommer till uttryck i bilden och det är själva uttrycket som sådant som kan få upphovsrättsligt skydd. Upphovsrätten skyddar inte idéer utan det krävs ett mått av mänskligt skapande för att uppnå upphovsrättsligt skydd. Det blir alltså en bedömning av om bilden är ett resultat av den fysiska upphovspersonens självständiga och originella kreativa arbete trots att arbetet innefattar AI-genererat material.