abcdefefhsi
Fråga juristen | 28 Nov 2022 | Thomas Riesler

Fotobok om graffiti- vad gäller?

Fråga

Får man som fotograf sammanställa street art och graffiti till en bok? Måste man hitta alla personer som har målat? /Eva-Leena

Svar

Genom att fotografera av andras verk och ge ut en bok gör du dig skyldig till upphovsrättsintrång i deras rättigheter. Om du ska använda andras verk i ditt eget verk finns en regel i upphovsrättslagen som brukar gå under benämningen ”bild-i-bild”-undantaget, se 20 a § upphovsrättslagen. Det krävs dock att den andres verk som du använder i ditt verk endast ska förekomma i bakgrunden eller annars ingå som en oväsentlig del av din bild. Men som du beskriver upplägget för boken är detta tyvärr inte lösningen på ditt problem då jag uppfattar att verken ska avbildas centralt. Du behöver alltså få tillstånd.