Fråga juristen | 6 Mars 2019 | Thomas Riesler

Fotografera av en film?

Fråga

Hej! Är det lagligt att använda ett fotografi av en person som förekommer i en dramatisk långfilm och skicka in bidrag i fototävling för personporträtt? /Bosse

Svar

SVAR: Nej, det är inte tillåtet. En film som du beskriver skyddas som filmverk enligt upphovsrättslagen. Dessutom skyddas skådespelarnas rättigheter enligt samma lag. När du genom fotografi avbildar någon eller något ur en film så framställer du i princip ett exemplar av filmen samt gör en upptagning av skådespelarens framförande av filmverket. Detta gäller även om det endast rör sig om avbildning av en enda bildruta från filmen. För att en sådan framställning ska bli laglig krävs i princip tillstånd från samtliga rättsinnehavare till filmen samt skådespelaren.  En laglig möjlighet att använda det porträttfotografi som du framställt är att göra ett exemplar för privat bruk. Ett sådant exemplar får dock inte användas utanför den närmaste vän- och familjekretsen och får alltså inte skickas in till en fototävling.