Fråga juristen | 27 Nov 2020 | Thomas Riesler

Fotografera bostadshus- tillstånd?

Fråga

Hej! Om jag fotograferar in emot ett bostadshus behöver jag tänka på något särskilt juridiskt sett? Behöver jag be om tillstånd av husägaren? Om jag fotograferar in i bostaden? Om det förekommer människor på bilden? /Niels

Svar

Svar: Det är tillåtet att fritt avbilda byggnader enligt 24 § upphovsrättslagen. Det förekommer alltså inget krav på så kallad property release i Sverige. Därför behöver alltså inte be fastighetsägaren om lov att fotografera byggnaden så länge du befinner dig på offentlig plats när du fotograferar. Om du går in på fastigheten som hör till byggnaden ska du ha tillstånd för detta av fastighetsägaren.

Fotografering in i bostäder kan innebära brott mot lagen om kränkande fotografering (4 kap 6 a § brottsbalken). Men endast under förutsättning att det förekommer en person på fotografiet och att denne är inomhus i bostaden samt att fotograferingen genomförs i hemlighet och utan tillstånd av personen på fotografiet. Samtliga förutsättningar måste vara uppfyllda för att kränkande fotografering ska vara aktuellt. Om exempelvis personen på fotografiet faktiskt ser dig när du fotograferar hen genom fönstret så är fotograferingen inte hemlig och då är det inte frågan om kränkande fotografering enligt nämnda lagrum.

Om det förekommer personer på fotografiet kan även lagen om namn och bild i reklam samt GDPR aktualiseras. Samtycke eller modellavtal med de personer som är nu levande och identifierbara på fotografiet krävs då för att fotografiet ska få användas i exempelvis näringsverksamhet.