Fråga juristen | 27 Febr 2018 | Thomas Riesler

Fotografera vaser?

Fråga

Hej! En kund vill att jag ska fotografera av ett antal äldre vaser av svensk design som är i dennes ägo och skapa nya “artbilder”. Bilderna på vaserna ska sedan säljas kommersiellt. Var går gränsen för rätten att göra detta? /Ann-Sofie

Svar

Svar: Vaser är brukskonst och skyddas av upphovsrättslagen upp till 70 år efter upphovspersonens död. Om upphovsrätten inte gått ut eller om vaserna inte förekommer på underordnad plats i den nya bilden så krävs upphovspersonens tillstånd. Kanske är upphovspersonen ansluten till Bildupphovsrätt som i så fall möjligen kan licensiera denna typ av användningsrätt (till vasen) till din kund. Annars får du vända dig till upphovspersonen till vasen direkt eller, om denne är avliden, till dennes rättsinnehavare (exempelvis arvingar eller testamentstagare).