Fråga juristen | 6 Mars 2019 | Thomas Riesler

Fotografier på bilar i reklam?

Fråga

Hej! Får man använda bilder på bilar i reklam för annat än för just den bilen om det inte går att se bilens registreringsnummer och om jag äger bilden? /Gretha

Svar

SVAR: Enligt 10 § varumärkeslagen får andra än rättsinnehavaren inte använda ett varukännetecken (varumärke) som är identiskt med eller liknar ett varukännetecken om användningen avser varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Ett exempel på förbjuden användning är att använda varumärket i reklam. En intrångssituation skulle då kunna uppstå om den tilltänkta bildanvändaren har en bilglasverksamhet och bilen på fotografiet är en Volvo vilka även de tillhandahåller denna typ av service till volvoägare.