Fråga juristen | 30 Maj 2023 | Pia Janné

GDPR och street photography?

Fråga

Jag plåtar mycket street photography och ibland syns förstås människor i bild. Om jag ställer ut dessa bilder i ett galleri, kan jag få problem med GDPR då? Måste jag be alla om tillåtelse? /Paula

Svar

Utgångspunkten är att man har rätt att fotografera vem som helst och bestämma över hur bilderna ska användas. Man måste dock fundera över om GDPR gäller eller inte. Då det är gatufotografi så behandlar du förmodligen personuppgifterna, bilderna på personerna, för ditt konstnärliga skapande. I så fall är flera bestämmelser undantagna i GDPR, exempelvis bestämmelsen om att man måste ha en rättslig grund (samtycke, avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning) för behandlingen. Om detta undantag gäller även vid utställning på galleri är inte prövat i domstol, men jag skulle säga att undantaget gäller. Men om du skulle använda bilden i marknadsföring så måste tillstånd efterfrågas enligt lagen om namn och bild i reklam.