Fråga juristen | 4 Mars 2024 | Astrid Nymansson

Glas och porslin i bild?

Fråga

Hej! Jag har börjat fotografera för tidskrifter inom mat och dryck och undrar om det är något man ska tänka på när det gäller rekvisita, t.ex. porslin, glas och textilier som syns i bild. /Fabian

Svar

Svar: Föremålen i ditt exempel kan ha upphovsrättsligt skydd för sin utformning. Huvudregeln enligt upphovsrättslagen är att användning av skyddade verk kräver tillstånd från upphovspersonen/rättighetshavaren. Men i vissa fall kan dock det så kallade bild i bild-undantaget vara tillämpligt. För att undantaget ska vara tillämpligt krävs att föremålet endast förekommer i bakgrunden av eller annars ingår som en oväsentlig del av en bild. Har däremot föremålen som syns i bild särskilt valts ut på grund av sin särprägel för att synas i sammanhanget kan det tala för att man behöver inhämta tillstånd. Det krävs alltså att man gör en individuell bedömning från fall till fall. Utöver frågan om upphovsrätt gäller det att vara uppmärksam på om det kan finnas skyddade varumärken i bilden, loggor eller andra kända varukännetecken. För skyddade varumärken som syns i bild kan tillstånd behöva inhämtas enligt varumärkeslagen.