Fråga juristen | 28 Nov 2022 | Thomas Riesler

Gruppbild och GDPR- hur ska jag tänka?

Fråga

Hej! Jag ska ta en gruppbild på ca 30 personer. Om jag inte själv behöver använda bilden i min portfolio kan jag då hoppa över att samla in samtycke för personuppgifter från var och en? Eller behöver jag samla in samtycken från alla ändå? /Alva

Svar

För din egen del kan du, så vitt vi vet, tillämpa undantaget i GDPR gällande konstnärligt skapande. Vad gäller din kunds användning ansvarar denne för sin personuppgiftsanvändning. Detta ansvar kan delvis överföras till dig om ni avtalat om det, kanske genom att du blir personuppgiftsbiträde (helst inte, är det enkla rådet) eller har ett uppdrag att inhämta samtycke eller modellavtal från de som är med på bild. Svaret beror alltså på vad du har kommit överens om med beställaren.