Fråga juristen | 10 Mars 2021 | Thomas Riesler

Har företaget upphovsrätten eller fotografen?

Fråga

Hej! Vad gäller för foton framställda på uppdrag av företag? Har beställaren eller den enskilda fotografen upphovsrätten? När det gäller anställda fotografer är min uppfattning att upphovsrätten övergått till arbetsgivaren. Stämmer det? /Bemer

Svar

SVAR: Innan 1994 angav den gamla fotolagen att utan avtal om annat tillföll upphovsrätten beställaren. Efter 1994 är presumtionen den motsatta. Det är alltså fotografen som innehar upphovsrätten till uppdragsbilder om inget annat avtalas. När det gäller anställda fotografer styr anställningsavtalet. Om det inte innehåller några skrivningar om upphovsrätt gäller att arbetsgivaren har en användningsrätt inom sin normala verksamhet.