Fråga juristen | 24 Mars 2015 | Thomas Riesler

Hur bevisar man muntliga avtal?

Fråga

Hej! Hur gör man muntliga avtal? Om man ska bevisa att ett avtal finns måste man väl ha en ljudinspeling som bekräftas av bägge parter? Är det inte olaga avlyssning om man spelar in samtalet utan att berätta det för sin kund?/David

Svar

Muntliga avtal ingås genom att du och den du vill avtala med (båda är förstås myndiga och har rätt att ingå avtalet) tillsammans – muntligt (dvs. ni pratar med varandra) – bestämmer vad som ska gälla er emellan. En av er avger ett anbud och den andra ger sin rena accept genom att bekräftar anbudet i sin helhet utan ändringar. I och med detta har bindande avtal ingåtts er emellan.

Vad gäller bevisningen kan en inspelning eller ett vittnesmål om avtalsinnehållet användas. Kanske fanns en tredje person närvarande när ni kom överens om avtalet. Helst ska denne tredje person vara oberoende av er partsställning för att inte eventuell jävgrundsdiskussion ska komma upp då vittnesmålet får betydelse.

Bäst i dessa sammanhang är förstås en inspelning. Det är tillåtet att spela in samtal som du själv deltar i utan att berätta att du spelar in samtalet för de andra deltagarna. Det kan bli fråga om olaga avlyssning endast om du själv inte deltar i samtalet.

Jag rekommenderar dock att du skickar en skriftlig bekräftelse av överenskommelsen till din kund, exvis via epost. Det kan göras enkelt. Du kan börja med ”Bekräftar för ordningens skull dagens överenskommelse…” och sedan beskriva hur du uppfattade hur ni kom överens. Bäst är om din kund bekräftar att hen är av samma uppfattning som du med vändande epost.