Fråga juristen | 26 Sept 2023 | Pia Janné

Hur vet jag var bilden använts?

Fråga

En tidskrift köpte bilder av mig men vill inte ange var dessa har använts, så jag får svårt att söka IR. Vad gäller juridiskt? /Helmer

Svar

Enligt de nya reglerna i upphovsrättslagen gäller att du har rätt till information. Den som har köpt dina bilder är skyldig att lämna aktuell, relevant och uttömmande information om de sätt på vilka verket har utnyttjats, samtliga intäkter som förvärvaren har haft från utnyttjandet och den ersättning som upphovsmannen har rätt till. Skyldigheten att lämna sådan information gäller under förutsättning att förvärvaren har haft intäkter från utnyttjandet av verket, eller om upphovspersonens ersättning är beroende av i vilken omfattning verket utnyttjas.