Fråga juristen | 25 Sept 2023 | Pia Janné

Konflikt med kund- vilken ekonomisk risk tar jag?

Fråga

Jag är i konflikt med en kund och funderar på att driva ett ärende om betalning rättsligt. Jag har en försäkring men är osäker på den ekonomiska risk jag tar. /Adriana

Svar

Den som förlorar en tvist i domstol blir skyldig att betala motpartens rättegångskostnader, så visst finns det en risk. Undantag görs för mål om mindre än ett halvt basbelopp (det vill säga max 26 250 kronor år 2023). Om någon är skyldig dig pengar kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Ifall du har en företagsförsäkring eller hemförsäkring kan du kontrollera villkoren för rättsskyddet för att se om du kan använda dig av rättsskyddsförsäkringen. Svenska Fotografers Förbund har tillsammans med Gefvert tagit fram ett utökat rättsskydd som hjälper dig även vid tvister om lägre belopp. Mer information om hur du ska gå tillväga hittar du här. Läs mer