Fråga juristen | 10 Mars 2021 | Thomas Riesler

Måste jag ge dopbilderna till pappan?

Fråga

Hej! Jag fick en skriftlig beställning från en mamma att fotografera hennes sons dop. Hon låg i skilsmässa med barnets far. Jag fick inte betalt och levererade inte heller bilder. Mamman, som lämnat landet, betalade slutligen. Pappan hörde då av sig och hotade att stämma mig om inte han också fick bilderna. Mamman vill absolut inte att han ska få några bilder. Pappan säger nu att de beställde fototjänsten tillsammans och att han därför har rätt till bilderna. Vad gäller? /Mari

Svar

Svar: Om du endast haft kontakt med mamman i samband med beställning och betalning så är det hon som är ansvarig för hela transaktionen. Pappan får då vända sig till henne om han vill ha ut bilder från fotograferingen. Du har ingen leveransplikt mot någon utöver gentemot den du haft kontakt med om inte annat framgår av avtal, som kan bevisas. Om pappan inte är nöjd får han vända sig till Allmänna reklamationsnämnden.