Fråga juristen | 8 Juni 2021 | Thomas Riesler

Myndigheter och GDPR?

Fråga

Hej! Min kund, en myndighet vill att bilder ska tas på ett antal platser där kunden anordnat olika sittmöbler och blommor. Människor kommer att finnas på bilderna och de kan gå att identifiera dem. Syftet med bilderna är att informera om dessa nya sittplatser på ett konstnärligt sätt och sedan använda bilderna på en utställning. Kan jag hävda undantagen från GDPR pga journalistiskt (eller konstnärligt) syfte och alltså inte behöva inhämta tillstånd från de personer som kan bli möjliga att identifiera? /Ella

Svar

SVAR: Utgångspunkten är alla som använder personuppgifter enligt GDPR ansvarar själva för att den användning som genomförs är i enlighet med GDPR. Detta innebär alltså att det är upp till den som beställer uppdraget och ska använda bilderna att tillse att deras användning är i enlighet med GDPR. Se upp om det i beställningsavtalet står något om att du ansvarar för detta! Detsamma gäller dock även för din egen användning av bilderna, exempelvis på din hemsida eller annat. Detta innebär att om myndigheten ska använda bilderna på sin hemsida för att berätta om sin verksamhet så kan detta vara ok enligt en av de rättsliga grunderna i GDPR, nämligen om myndigheten utför en uppgift av allmänt intresse, dvs om det ligger inom myndighetens uppgiftsområde att informera om denna typ av händelse. Av 6 § 3 st myndighetsförordningen framgår att det är myndigheters uppgift att tillhandahålla information om sin verksamhet. Något tillstånd av personerna på bilden behöver alltså inte inhämtas för myndighetens avsedda användning.