Fråga juristen | 15 Dec 2020 | Thomas Riesler

Ok använda mitt fotografi i forskningsprojekt?

Fråga

Hej! En person har tagit min bild som jag har fått publicerad och vill använda den i sitt forskningsprojekt utan att erbjuda någon ekonomisk kompensation. Jag får väl själv avgöra om hon får använda bilden eller ej? Ewald

Svar

SVAR: Enligt 23 § p 1 upphovsrättslagen får offentliggjorda konstverk (inklusive fotografier som tillgängliggjorts för allmänheten med fotografens tillstånd) återges i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som inte framställts i förvärvssyfte. Typiskt sett avses en forskningsrapport, vetenskaplig avhandling eller liknande som inte ges ut på förlag. (Om så sker ges den ut i handeln och då är det fråga om förvärvssyfte vilket kräver ditt tillstånd för att användningen av ditt fotografi ska vara lovligt.)

Innebörden av ovan nämnd paragraf är således att personen får använda din bild i en sådan publikation som framställs utan förvärvssyfte utan att betala ersättning (eller ens meddela dig), dvs utan ditt tillstånd. Dock måste ditt namn anges i publikationen enligt 11 § upphovsrättslagen. Uppfyller hennes projekt inte dessa krav krävs ditt tillstånd för bildanvändningen.