Fråga juristen | 22 Sept 2021 | Thomas Riesler

Rätten till gamla fotografier?

Fråga

Hej! På museer och fotoarkiv finns massor av gamla foton tex på Nordiska museet. Har de ensamrätt på dem? Om de fotograferat av en bild som är fri – har de rätt till den avfotograferade bilden då? /Klas

Svar

SVAR: Den avfotograferade bilden av den fria bilden (där upphovsmannen varit död mer än 70 år) är skyddad som fotografisk bild. Framställaren har skydd för denna framställning 50 år från det att framställningen med ”fotografisk teknik” gjordes. Med fotografisk teknik avses då en bild ”uppkommit under inverkan av ljus på därför känsliga ämnen”. Men även bilder som ”framställts genom ett förfarande som är jämförligt med fotografi” omfattas. Idag kan bilder uppkomma genom registrering på elektronisk väg, exempelvis genom digitalkameror. Det är oklart om bilder framställda med skanner även omfattas av skyddet för fotografisk bild.