Fråga juristen | 12 Mars 2018 | Thomas Riesler

Referensbilder- vad gäller?

Fråga

Hej! Min kund har bett mig att bifoga referensbilder på andra personalplåtningar jag gjort i min offert. Får jag göra det? /Noa

Svar

Svar: En sådan användning av ett fotografi på en person innebär en marknadsföringsåtgärd för dig som fotograf. Som näringsidkare är du bunden av lagen om namn och bild i reklam. Reklambegreppet ska här tolkas brett och innebär att allt som en näringsidkare gör som innebär någon form av marknadsföring av dennes varor, tjänster eller andra nyttigheter där annans namn eller bild används kräver personen på bildens samtycke. Om du bifogar fotografierna till offerter så marknadsför du dina tjänster genom att använda en bild på en person. Om du inte har tillstånd enligt ovan nämnda lag kan du riskera såväl att få betala ersättning och skadestånd som böter.