Fråga juristen | 30 Nov 2021 | SFF

Reklam på hemsidan?

Fråga

Hej! Anses bilder på en kommersiell verksamhets hemsida som reklam för den verksamheten? /Kim

Svar

SVAR: Enligt lagen om namn och bild i reklam utgör alla typer av marknadsföring grunden för att näringsidkare måste ha tillstånd av nu levande och identifierbara personer på bild som denne vill använda för att marknadsföra en vara, tjänst eller annan nyttighet. Om näringsidkare använder en sådan bild på sin hemsida är det typiskt sett en sådan användning där tillstånd krävs av personen på bilden för en laglig användning.