abcdefefhsi
Fråga juristen | 10 Nov 2023 | Pia Janné

Risker med AI-verktyg?

Fråga

Hej! Vad finns det för risker med att använda sig av AI-verktyg? /Lars-Erik

Svar

Det finns ett flertal risker. En god idé är att noggrant läsa igenom användarvillkoren. Det du behöver ta reda på är vad som händer med det man stoppar in i verktyget (”input”) och vad man kan göra med det som kommer ut (”output”). Finns det sekretessbestämmelser som gäller för input? Vem har äganderätten till input? Vad får licensgivaren till AI-verktyget för rättigheter till input? Hur har AI-verktyget tränats? På skyddat upphovsrättsligt material? Har det gjorts lagligt? Kommer det du stoppar in i verktyget att användas för att träna upp AI-verktyget ytterligare? Får licensgivaren överlåta input vidare till andra? Vem får äganderätt och upphovsrätt till det som kommer ut från AI-verktyget? Kan output användas kommersiellt? Vilket ansvar tar licensgivaren för att output inte gör intrång i andras rättigheter? Vad står det i avtalen med era kunder om användning av AI-verktyg? Som framgår är det många viktiga frågor att noga tänka igenom. För företag är det också en god idé att ta fram en policy för användning av AI i verksamheten.