Fråga juristen | 12 Mars 2018 | Thomas Riesler

Skicka varningsbrev?

Fråga

När man fått en bild stulen har jag läst att man ska skicka ett varningsbrev till den som stulit bilden. Varför ska man göra det och vad innehåller ett sådant? /Ivan

Svar

Svar: Ett varningsbrev bör som regel skickas ut så snart du upptäckt att någon olovligen använder ditt fotografi. Det ska innehålla vem du är, att du är fotograf till det olovligen använda fotografiet, vilken användning som avses (bifoga gärna skärmdumpar på hemsidor, kopior av annonser etc.), hur mycket du kräver i ersättning och skadestånd. Sätt gärna en sista dag för svar så kanske det snabbar upp kommunikationen. Om du inte vet hur mycket du vill kräva, skicka ändå ett varningsbrev där du uppmanar den olovliga bildanvändaren att upphöra med användningen. Syftet är att uppmärksamma den olovlige användaren på att användning inte är tillåten. Om du väntar för länge med brevet finns risken att en domstol (om frågan går dit) kan bedöma att du genom att inte reagera inom rimlig tid efter att du upptäckt intrånget anses ha godkänt användningen genom konkludent handlande. Detta är en rättsfigur som innebär att du genom din passivitet (inte påtalar intrånget inom rimlig tid) ingått avtal om användning av ditt fotografi med den som du anser använder den olovligen. Det är svårt att säga exakt vad ”vänta för länge” är, men om du upptäcker en användning som du inte godkänt och inte hör av dig förrän efter två år är risken större att du förlorar din rätt än om du hör av dig inom två månader.