Fråga juristen | 18 Sept 2020 | Thomas Riesler

Spridningstillstånd från Lantmäteriet-söker uppdragsgivaren eller fotografen?

Fråga

Hej! Jag har filmat material åt en mäklarfirma från en fastighet som ska säljas. Det förekommer horisont på materialet så jag antar att Lantmäteriet måste få in det för granskning för att meddela spridningstillstånd. Men vem är det som är ansvarig för att göra det - fotografen eller mäklarfirman? /Berit

Svar

Hej! Det är riktigt att för material i form av bilder eller filmer med känslig information behöver den som sprider materialet söka spridningstillstånd från Lantmäteriet. Om sådant tillstånd inte finns riskerar den som ändå sprider detta material böter eller fängelse enligt lagen och förordningen om skydd för geografisk information. Spridningstillståndet är kostnadsfritt. Vad gäller ansvaret för att söka sådant spridningstillstånd har Lantmäteriet tagit fram en principmodell för att avgöra detta som jag redogör för nedan.
1. En uppdragsgivare ger en fotograf i uppdrag att fotografera ett visst område. Fotografen lämnar över allt material till uppdragsgivaren. Då åligger det uppdragsgivaren att söka spridningstillstånd om denna avser att sprida dessa bilder.
2. Fotografen fotograferar på eget initiativ i syfte att sälja till flera eventuella kunder. Då är det fotografen som är skyldig att söka spridningstillstånd.
Vid ärenden som frångår principmodellen gör Lantmäteriet en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.
Du kan läsa mera om spridningstillstånd på lantmateriet.se.