Fråga juristen | 28 Maj 2024 | Astrid Nymansson

Studentfirande?

Fråga

Hej! Jag har fått i uppdrag att fotografera ett studentfirande och har hört att jag behöver tillstånd från skolan. Stämmer det? /Lina

Svar

Huvudregeln är att man får fotografera utan tillstånd på allmän plats. Om du däremot tar fotografier i skolans egna lokaler bör du försäkra dig om att det är tillåtet. Det förekommer att vissa skolor i samband med exempelvis studentfiranden och skolavslutningar meddelar fotograferingsförbud. En anledning till ett sådant förbud skulle kunna vara att undvika risken att det sprids bilder på elever som har skyddade personuppgifter.