Fråga juristen | 23 Sept 2021 | Thomas Riesler

Upphovsrätt till moodboard?

Fråga

Hej! Vad gäller för upphovsrätt när någon gör en bildbrief eller en moodboard med exempelbilder av andra upphovspersoners bilder för att beskriva önskat uttryck? /Eewa

Svar

Svar: I princip ska en bedömning göras av bildbriefen eller moodboarden om den uppnår verkshöjd eller inte. Begreppet ”verk” är det som är styrande för om ett självständigt upphovsrättslig skydd uppnås. För att det ska räknas som ett eget verk krävs följande: verket ska utgöra upphovspersonens egen intellektuella skapelse, avspegla upphovspersonens personlighet, upphovspersonen ska ha uttryckt kreativ kapacitet genom att göra fria och kreativa val. Endast en domstol kan slutligt och bindande avgöra om ett alster ska betraktas som ett nytt verk eller inte.