Fråga juristen | 3 Mars 2023

Vad är fair use?

Fråga

Jag hittade min bild på en hemsida och personen som publicerat den hävdade att det var fair use att använda den utan att fråga. Vad är det? Har de rätt? / Samir

Svar

I USA finns en inskränkning i upphovsrätten som kallas för ”fair use” (skäligt bruk). Den innebär att man i vissa fall har rätt att använda upphovsrättsskyddat material utan tillstånd. I svensk rätt finns inte någon motsvarande inskränkning i upphovsrättslagen. U.S. Copyright Office har upprättat en sökbar databas med användningar som domstolar har ansett utgöra fair use. Det kan enligt fair use-doktrinen vara tillåtet att använda begränsade delar av verk, inklusive citat, för att kommentera eller kritisera verk, i nyhetsförmedling, i undervisning, i skolarbeten och forskning. Där har yttrandefriheten företräde i vissa fall. Men det är endast domstolen som kan avgöra om något utgör fair use.