Fråga juristen | 11 Dec 2017 | Thomas Riesler

Vad är GDPR?

Fråga

Vad är GDPR och på vilket sätt kommer den att påverka mig som fotograf./ Jenny

Svar

GDPR eller den nya dataskyddsförordningen är den nya lagstiftningen som bland annat ersätter personuppgiftslagen (även kallad PUL) på området personlig integritetslagstiftning. Den träder i kraft den 25 maj 2018 och påverkar hur alla som behandlar personuppgifter (som exempelvis fotografier på personer) får använda och hantera dessa. För att få behandla personuppgifter krävs numera alltid tillstånd från, avtal med den vars personuppgifter som behandlas eller annan laglig grund som framgår av GDPR. 

Du som medlem får tillgång till GDPR-säkrade avtalsmallar om du loggar in. Dessa publiceras fredag 25 maj.