Fråga juristen | 8 Juni 2021 | Thomas Riesler

Vad gäller för memes?

Fråga

Hej! Mitt foto har använts i en så kallad meme. Jag undrar hur memes förhåller sig till upphovsrätten? /Adam

Svar

SVAR: Memes kan betraktas som en form av parodi. Och parodier betraktas idag enligt svensk rätt som ett nytt verk. Det verk som betecknas som parodi måste dock uppvisa en individualitet och en självständighet om man jämför detta med originalverket. Och parodin måste även fullfölja ett annat syfte än vad parodins förebild gör. Det ska dessutom skapa en komisk effekt. Är allt detta uppfyllt så är användningen av dit fotografi i memen upphovsrättsligt korrekt.

Parodibegreppet har bland annat prövats i HD i rättsfallet rörande Alfons Åberg, se NJA 2005 s 905. Detta handlade då om repliker som ska ha använts för att skapa en parodisk effekt. I ett nyare mål ”En svensk tiger” prövades begreppet på illustrationer, se målnr B7342-20 vid Stockholms Tingsrätt/Patent- och Marknadsdomstolen.

I EU-sammanhang finns enligt ett nytt direktiv på upphovsrättsområdet (det s k DSM-direktivet) som håller på att implementeras att exempelvis memes ska kunna tillgängliggöras i i karikatyr-, parodi- eller pastischsyfte. Detta framgår av direktivets art 17 p 7 b) samt skäl 70.