Fråga juristen | 22 Sept 2021 | Thomas Riesler

Vad gäller för MU-avtalet?

Fråga

Hej! Jag ska vara med på en fotoutställning med flera andra. Vi ska alla få samma ersättning enligt MU-avtalet trots att jag visar flest verk och får det största utrymmet. Stämmer det arrangören säger att alla ska få samma utställningsersättning? /Tova

Svar

SVAR: I princip stämmer det vad arrangören säger då MU-avtalets tariffer inte tar hänsyn till storleken på utställningen, antalet verk eller vilken slags konst som visas. Varje utställning betraktas som en helhetsupplevelse. Detta betyder dock inte att du måste acceptera det du erbjuds. Det är visserligen arrangören som föreslår hur utställningsersättningen ska fördelas. Men vid fördelningen kan hänsyn tas till utställningsyta, exponering och upphovsmännens olika roller. Det kan du framföra till utställaren.