Fråga juristen | 22 Sept 2020 | Thomas Riesler

Vad händer med min upphovsrätt när jag använder faktureringstjänster?

Fråga

Hej! Jag har ingen egen firma för min fotoverksamhet och vill använda mig av en faktureringstjänst. Vad bör jag tänka på som upphovsperson om jag använder mig av faktureringstjänster såsom Frilans Finans, Cool Company eller liknande? /Arwid

Svar

Svar: När du använder faktureringstjänster blir du anställd av faktureringsbolaget och ingår då ett anställningsavtal med bolaget. Som anställd hanteras din upphovsrätt inom denna verksamhet enligt anställningsavtalet (där det vanligtvis inte framgår något om hur dina rättigheter ska hanteras). Och om det inte finns någon skrivning om hur din upphovsrätt ska hanteras (vilket det inte gör i exempelvis Frilans Finans anställningsavtal) så gäller den så kallade ”tumregeln”. Denna innebär att de immateriella (här: upphovsrättsliga) rättigheter som skapas inom ramen för ditt arbete under anställningen får användas av din arbetsgivare (här: faktureringsbolaget) inom ramen för bolagets normala verksamhet. 

Detta är vanligen inte avsikten att faktureringstjänstbolaget ska göra detta, men den svenska rättsordningen ser ut på detta sätt. Av denna anledning har Frilans Finans tagit fram ett Tilläggsavtal gällande upplåtelse av försäljningsrättigheter som hanterar denna situation till dig som upphovspersons fördel. 

Av avtalet framgår att ”upphovsmannen äger rätt till samtliga sina skapade konstnärliga, litterära och artistiska verk i och utanför verksamheten, verk framställda före, under och efter anställningen, den materiella och immateriella rätten till verk tillfaller således alltid upphovsmannen.” Dessutom kompletteras det med att Frilans Finans inte ”gör […] rättighetsanspråk gällande upphovsmannens materiella och immateriella upphovsrättsskyddade verk, [och] Äger därmed ej heller rätt att själva nyttja verken i sin marknadsföring eller för egen försäljning utan skriftligt godkännande från Upphovsmannen.” 

Så för att säkra din upphovsrätt gentemot faktureringstjänsterna: Se alltid till att skriva ett sådant eller likalydande tilläggsavtal om att du förbehåller dig din upphovsrätt i förhållande till det bolag som utför dina faktureringstjänster.

 

Läs mer här