Fråga juristen | 30 Maj 2022 | Thomas Riesler

Vems är negativen?

Fråga

Hej! Jag har arbetat som fotograf på olika tidningar. 1970 anställdes jag som Aftonbladets första kvinnliga fotograf. Sedan många år tillbaka har jag avtal med en tidning där de vid försäljning av mina fotografier betalar en royalty. Nu har jag fått kännedom om att en bildbyrå säljer inte enbart mina fotografier utan också alla fotografers fotografier som har varit anställda på ett antal andra tidningar. Bildbyrån ägs av en större tidningsägare som i sin tur ägs av ett förlag. Jag är idag absolut inte intresserad av att mina mycket gamla negativ eller kopior säljs överhuvudtaget, eftersom jag anser att materialet inte är tillräckligt bra eller intressant för en bredare allmänhet. Har jag upphovsrätten till dessa negativ? Och om så är fallet, kan jag då hämta mina negativ från bildbyrån? /Klara

Svar

SVAR: Svaret beror på hur ditt anställningsavtal är avfattat vad gäller upphovsrätt och äganderätten till negativen. Om det inte står något skrivet om äganderätten till negativen i anställningsavtalet är negativen dina. Detta framgår av en dom från 1982 (se NJA 1982 s. 23).