Fråga juristen | 6 Mars 2019 | Thomas Riesler

Visa min pappas fotografier?

Fråga

Hej! Ett museum ställer ut bilder som min nu döde far fotograferat. Bilderna är i min ägo. Får museet framställa en katalog och dela ut gratis? Eller sälja den? /Egon

Svar

SVAR: Utgångspunkten enligt 24 § är att konstverk (till vilka fotografiska verk och fotografiska bilder hänförs) får avbildas om syftet är att annonsera en utställning, men endast i den utsträckning som behövs för att främja utställningen (punkt 2), eller om de ingår i en samling, i kataloger, dock inte i digital form (punkt 3). Detta innebär att enligt punkt 2 får museet avbilda din fars bilder i en tryckt eller digital form och tillhandahålla denna gratis, exempelvis som katalog, men endast för att främja utställningen. Om de vill sälja katalogen så går museet utanför vad lagstiftningen tillåter. Då krävs den som förvaltar rättigheterna efter din fars tillstånd. En tryckt katalog får enligt punkt 3 även framställas om din fars bilder ingår i museets samlingar. Eftersom så inte är fallet har museet inte denna möjlighet och får då stödja sig på punkt 2.