Fråga juristen | 10 Juni 2016 | Thomas Riesler

Fotografera staty- vad gäller?

Fråga

Hej! Jag har tagit ett foto av en permanent staty i en kyrka. Statyn är framställd av en nu levande konstnär. Får jag använda fotot? /Mariana

Svar

Du skriver inte hur du vill använda fotografiet varför mitt svar blir något allmänt hållet. Om du inte framställt fotografiet för privat bruk enligt 12 § upphovsrättslagen (URL) så kan avbildningen vara olovlig. Anledningen är att undantaget enligt 24§ URL, som medger avbildning av konstverk, är inte tillämpligt i ditt fall. Detta eftersom att statyn visserligen står stadigvarande på allmän plats, men inomhus. Undantaget gäller endast för utomhus placerade konstverk. Du behöver alltså upphovsmannens tillstånd för denna avbildning. Däremot kan ett fotografi av statyn användas exempelvis i en tidning eller tidskrift i samband med en redogörelse för en dagshändelse (23 § p 3 URL). Om statyn är av underordnad betydelse i fotografiet kan användning även vara tillåten enligt det s k ”bild i bild”-undantaget i 20 a § URL.