Juridik | 13 Juni 2019 | Thomas Riesler

Du riskerar bli rättslös när ditt fotografi sprids i ändrat skick

”Tänkte inte på det!” säger Peter Dalles rollfigur i Lorry när han blir uppmärksammad på en brist i sin uppfinning. Detsamma skulle en fotograf kunna säga när denne får reda på de upphovsrättsliga konsekvenserna om denne låter någon annan redigera hens fotografi.

Scenariot är följande: Fotografen har fått en beställning av kunden B1. Kunden vill ha en speciell bild som kräver att fotografen står på en plats som inte alla får tillgång till. Bilden ska föreställa en stadsvy där ett byggföretag ska bygga om en stadsdel och några byggnader. Fotografen ordnar tillgången till platsen och tar bilden. Det är inte ett okomplicerat uppdrag och innebär mycket jobb för fotografen. Efterarbetet är också omfattande för att få fram det slutresultat som kunden kräver för att bilden ska kunna användas på det avsedda sättet.

När B1 fått bilden och godkänt den får fotografen frågan om ett annat bolag B2 får ändra bilden så att den nya stadsvyn med de nya och ändrade byggnaderna framträder. Fotografen ger kunderna B1 och B2 denna ändringsrätt.

B2 gör de ändringar som de får på bilden. Men sedan sprider de den ändrade bilden i sina kanaler. Och andra företag, såsom nyhetssajter och andra bolag som levererar till det kommande bygget, använder denna bild i sin marknadsföring. Vidarespridningen har ju inte fotografen lämnat sitt samtycke till och borde därför anses vara intrång.

Fotografen kontaktar B2 och påtalar detta, men bemöts av två motargument. 1) Fotografens bild som ändrats är en fotografisk bild (och inte ett verk) och som sådan har den inget skydd för ändringar som andra gör. Detta innebär att bilden i det ändrade skicket tillhör ändringsbolaget och inte fotografen. 2) Om fotografens bild anses vara ett verk så är den nya bilden ändå så pass ändrad att ett nytt självständigt verk framställts. Av denna anledning har då B2 en egen upphovsrätt till detta verk. Summa summarum: Ingen ersättning ska utgå till fotografen för spridningen av denna fotografiska bild eller verk.

Är B2:s argumentation juridiskt hållbar? Utgångspunkten är förstås att det är en domstol som ytterst bedömer och avgör om ett fotografi är ett verk eller en bild respektive om de ändringar som gjorts är tillräckliga för att utgöra ett självständigt verk enligt upphovsrättslagen. Men eftersom bolaget gjort dessa invändningar och fotografen sannolikt inte delar deras uppfattning blir fotografen tvungen att driva saken i domstol för att – om möjligt – få rätt. En domstolsprövning är dock alltid ett risktagande och det finns aldrig några garantier för att en domstol dömer på det sättet man hoppas och tror.

Så, om ett företag som B2 vill ändra och sprida din bild i ändrat skick ska du även avtala om att upphovsrätten till bilden, i sin ändrade form, i sin helhet tillkommer fotografen. Annars riskerar du att stå rättslös.