Juridik | 23 Sept 2021 | Thomas Riesler

Gemensamma krafter som gör oss starka

”Snöflingor är ett av naturens bräckligaste ting, men se bara vad de kan göra när de håller ihop” är ett citat av en okänd men insiktsfull person. Personer som slår sig samman kan uppnå mycket gemensamt i form av styrka. Nu ska jag ska beröra några organisationer som är viktiga för oss som yrkesmässigt verkar inom området fotografisk bild.

 

Bonus Copyright Access (BCA) bildades 1973 och består av 14 medlemsorganisationer inom områdena bild, ord och not och inkasserar medel genom licenser huvudsakligen på det svenska skolområdet samt för arbetsplatskopiering. Licenstagare är företag, organisationer, myndigheter och skolor. BCA inkasserar för såväl digital som analog kopiering. År 2020 tog BCA in cirka 290 miljoner kronor. Lejonparten av dessa medel går sedan tillbaka till upphovspersonerna via deras respektive medlemsorganisationer; inom fotoområdet Svenska Fotografers Förbund samt Bildupphovsrätt (se nedan). Huvuddelen av avtalen grundas på en avtalslicensordning, resterande på uppdrag givna av respektive organisationer.

 

Bildupphovsrätt (grundat 1989) med sex medlemsorganisationer kan sägas vara bildområdets motsvarighet till musikområdets Stim. Via Bildupphovsrätt har du möjlighet att få ersättning om du har fått bilder publicerade i böcker eller tidningar utgivna i Sverige (individuell reprografiersättning, IR), sålt verk till exempelvis en kommun eller kyrkan (individuell visningsersättning, IV), verk i rörlig bild eller om ditt verk sålts vidare på en andrahandsmarknad (följerätt). En del av intäkterna kommer från Bildupphovsrätts egen licensiering och en del från medlemsorganisationerna samt via statliga budgetanslag. År 2020 samlades 160 miljoner kronor in till bildskaparna.

 

Copyswede (bildat 1982) har 14 medlemsorganisationer inom områdena bild, ord, not och ton. Copyswede licensierar vidareanvändning av tv- och radioprogram i en rad medier såsom exempelvis vidaresändning i kabel-tv, över internet och utgivning av tv- och radioprogram på dvd och cd. Utöver detta hanterar de även systemet för privatkopieringsersättning (PKE). PKE ger upphovsmän och utövande konstnärer viss kompensation för inkomstbortfall när deras arbete kopieras för privat bruk enligt upphovsrättslagen. Detta möjliggör legal privatkopiering på exempelvis datorer, surfplattor och smartphones utan att upphovspersonerna behöver stå helt utan ersättning. Den ersättning som inkasseras av Copyswede fördelas sedan till respektive medlemsorganisation för vidare hantering eller fördelning till dess medlemmar. Copyswede fördelade mer än 280 miljoner kronor till kulturskaparna år 2020.

 

Det är långt över en halv miljard kronor! När dessa rikedomar sedan regnar ned över snöflingetäcket, det vill säga upphovspersonerna, är det viktig att hålla huvudet kallt och inte smälta ned och tappa det som håller oss samman.

Nya numret av Fotografisk Tidskrift

I höstnumret visar vi bilder av Simon Johansson, intervjuar Julia Peirone, skriver om hundfotografi och fotografi och minne, gruppfotografiets psykologi, recenserar böcker, skriver om teknik och juridik. Med mera. Foto: Anders G WarneLäs mer här.