Juridik | 5 Juli 2024 | SFF

Nytt avtal om frilansarvoden från LO Mediehus

Journalistförbundet och LO Mediehus har ingått ett nytt avtal vilket gör gällande att mediehuset ska följa Journalistförbundets frilansrekommendationer om arvodering för frilansuppdrag.

Det nya avtalet planeras att skickas ut till frilansare under augusti månad och ersätter det tidigare avtalet mellan SJF och LO Mediehus. I förhandlingarna har frågor som rör ersättning för arkivbilder och återpublicering diskuterats, dock utan att någon överenskommelse kunnat nås. 

Mer information om avtalet hittar du här.

Har du frågor får du gärna kontakta vår juridiska rådgivning som öppnar igen den 13 augusti.